Законодавство


У своїй професійній діяльності ТОВ "ПРОМЕКОПРОЕКТ" відслідковує всі зміни до діючих законодавчих актів природоохоронного законодавства України та попереджає своїх клієнтів у разі необхідності отримання тих чи інших дозвільних документів на майбутні періоди господарської діяльності.

Перелік основних законодавчих актів, які регламентують природоохоронну діяльність підприємств України:

У сфері охорони атмосферного повітря:

Закон України "Про охорону атмосферного повітря" (від 16.10.1992р. №2707-XII)

Постанова КМУ№302  від13.03.2002р. "Про затвердження порядку проведення та оплати робіт, пов`язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами"

"Інструкція про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві", затвердженою наказом Міністерства охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки України від 10 лютого 1995 р. №7(Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів №97 від 01.03.2017).

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України 09.03.2006р №108  "Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців".

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України 10.05.2002 № 177 «Про затвердження Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря»

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України№309 від 27.06.2006р."Про затвердження нормативів гранично-допустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел".

Правила технічної експлуатації установок очистки газу, затверджених Міністерством екології та природних ресурсів України наказомN52 від06.02.2009.                                                                         

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Наказ МОЗ N 173 від 19.06.96 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів».

 

У сфері спеціального водокористування:

Водний кодекс України.

Постанова КМУ від 13 березня 2002 р. N 321 «Порядок  видачі дозволів на спеціальне водокористування».

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України23.06.2017  № 234 «Про затвердження форми дозволу на спеціальне водокористування та форми нормативного розрахунку водокористування і водовідведення».

 

У сфері поводження з відходами:

Закон України "Про Відходи"

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

Постанова КМУ від 13.07.2000р. №1120. "Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і жовтого та зеленого переліків відходів".

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України N 41 від 17.02.99 «Про затвердження форми реєстрової карти об'єктів   утворення, оброблення  та утилізації відходів та  Інструкції щодо її складання»

Постанова КМУвід 18 лютого 2016 р. № 118«Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми».

Постанова КМУ  від 1 листопада 1999 р. N 2034 «Про затвердження Порядку ведення  державного обліку та паспортизації відходів»

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення"

 

Оцінку впливу на довкілля:

Закон України Про оцінку впливу на довкілля.

Наказ МОЗ N 173 від 19.06.96«Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів