ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ

 
Цей документ є необхідною складовою діяльності будь-якого підпріємства, що здійснює викиди шкідливих речовин в атмосферу, який регламентується діючім законодавством України.
 
Наша компанія професійно займається розробкою науково – технічної документації та виконує повний супровід робіт для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (для підприємств I-III групи) за дорученням наших клієнтів.
 
Послуги за даним напрямком робіт включають в себе наступні складові:
  • визначення кількісних та якісних показників джерел викидів;
  • інвентаризація джерел викидів, підготовка та реєстрація звіту з інвентаризації;
  • подача об’яви в газету щодо намірів підприємства отримати дозвіл на викиди;
  • отримання довідки про фонові концентрації в районі розміщення підприємства та короткої кліматичної характеристики району;
  • розробка документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
  • отримання погодження щодо можливості отримання дозволу на викиди від органів державної санітарно – епідеміологічної служби;
  • консультаційні послуги по зменшенню викидів від стаціонарних джерел;
  • супровід та погодження розробленої документації для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Згідно Закону України від 09.04.2014 № 1193-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру» строк дії дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, виданого суб’єкту господарювання, об’єкт якого належить до першої групи, - становить сім років, другої групи, - десять років, третьої групи, - необмежений за строком дії.