ЕКОБУХГАЛТЕРІЯ

Екобухгалтерія – це механізм розрахунку і сплати державних екологічних податків, встановлених Податковим Кодексом України (розділ VIII), оформлення облікової документації, статистичної звітності.

Екологічний податок - це загальнодержавний обов'язковий платіж, що сплачується з фактичних обсягів викидів в атмосферне повітря, скидів у водні об'єкти забруднюючих речовин та розміщення відходів, у томі числі радіоактивних.

Платниками екологічного податку є підприємства, юридичні особи, бюджетні установи, громадські організації під час провадження діяльності яких на території України здійснюються:

  • викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;
  • cкиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти;
  • розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання);
  • утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);
  • тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк.