ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

Екологічна експертиза – це вид науково-практичної діяльності, що заснована на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі і оцінці передпроектних чи інших матеріалів або об’єктів, майбутня чи поточна діяльність яких несе вплив на навколишнє середовище. Питання екологічної експертизи в нашій державі регулюються Законами України «Про екологічну експертизу» та «Про охорону навколишнього природного середовища».

Результатом проведення екологічної експертизи є висновок, який визначає відповідність майбутньої чи поточної діяльності вимогам екологічного законодавства. Висновок може бути як позитивним, так і негативним. У випадку останнього, є можливість надати документи для повторної експертизи з обов’язковим доопрацюванням та виправленням попередніх недоліків.

Експлуатація об’єктів чи видів діяльності, що становлять підвищену екологічну небезпеку, заборонена без позитивного висновку державної екологічної експертизи. За порушення цієї норми передбачається адміністративна відповідальність.