ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ

Законом України «Про екологічний аудит» визначаються основні правові та організаційні засади проведення екологічного аудиту, який покликаний підвищити екологічну обґрунтованість та ефективність підприємств незалежно від форми власності і виду діяльності.

Згідно закону екологічний аудит – це документально оформлений системний незалежний процес оцінювання об'єкта екологічного аудиту, що включає збирання і об'єктивне оцінювання доказів для встановлення відповідності визначених видів діяльності, заходів, умов, системи екологічного управління та інформації з цих питань вимогам законодавства України про охорону навколишнього природного середовища та іншим критеріям екологічного аудиту.

Розрізняють добровільний та обов’язковий екологічний аудит. Перший проводиться з ініціативи власника підприємства, або за його згоди, а другий є результатом замовлення зацікавлених державних органів, коли вид діяльності або об’єкт екологічного аудиту представляє екологічну небезпеку.

Доцільність проведення екологічного аудиту для суб’єкта господарської діяльності виникає як правило при бажанні:

  • визначити чи відповідає діяльність підприємства діючим нормам закону;
  • перевірити об’єктивність висновків екологічної інспекції (щодо платежів і штрафних санкцій);
  • знизити витрати підприємства;
  • виявити додаткові сировинні та ресурсні резерви на підприємстві;
  • мінімізувати ризик забруднення навколишнього природного середовища;
  • підвищити інвестиційну привабливість, конкурентоздатність суб’єкта господарювання, його вихід на міжнародні стандарти;
  • розробити екологічну стратегію підприємства