КОРИГУВАННЯ РОЗМІРІВ САНІТАРНО-ЗАХИСНОЇ ЗОНИ

Санітарно-захисна зона (СЗЗ) – частина території, що відокремлює підприємство (яке здійснює чи може здійснювати шкідливі викиди в навколишнє середовище) від місця проживання населення і його діяльності.

Межі і розміри СЗЗ регламентуються державними нормативними документами і встановлюються згідно проектної документації. Потреба в створенні СЗЗ виникає у суб’єктів господарювання, що є джерелами підвищених рівнів шуму, іонізуючих випромінювань, електронних полів і електромагнітних випромінювань, запахів, вібрації та викидів шкідливих речовин в навколишнє середовище тощо.

Питання, що стосуються санітарно-захисних зон суб’єктів господарювання регулюються наказом Міністерства охорони здоров’я і визначаються Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів. В додатках наведений перелік підприємств за класами і специфікою діяльності, що відповідає тій чи іншій санітарно-захисній зоні.

Наша компанія має досвід у питаннях розробки проектної документації СЗЗ і корегування її розмірів згідно чинних норм і правил. Звернувшись до нас, ви отримаєте професійну консультацію та надання послуги за даними напрямками.