ПАСПОРТ НА ВІДХОДИ ПІДПРИЄМСТВА

 

На кожний тип відходів, які продукує будь-яке підприємство, повинен належним чином оформлюватись технічний паспорт на відходи. Згідно законодавства (постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів”) паспортизація відходів – це збір, систематизація та узагальнення відомостей про кожен вид відходів від їх технічних і фізико-хімічних властивостей до особливостей їх зберігання, перевезення, утилізації. Така інформації дозволяє вичерпно ідентифікувати відходи та знайти оптимальні шляхи поводження з ними.

Від об’єктивності і точності даних, що входять до паспорту залежить розмір платежів суб’єкта господарювання, що продукує відходи.