ПОСЛУГИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ

На сьогодні, в умовах розвитку технологій та наукових розробок серед суб’єктів господарювання питання точних екологічних досліджень має неабияку актуальність. Відповідно зі збільшенням затребуваності зростає увага до стандартизації обладнання для вимірювання екологічних показників забруднення навколишнього середовища.

Спеціалісти ТОВ "ПРОМЕКОПРОЕКТ" мають найсучасніше обладнання для повноцінного надання відповідної послуги, швидко виконують виїздні роботи та вчасно надають необхідну вихідну інформацію.

Основні напрямки діяльності екологічної лабораторії нашої компанії:

  • визначення якісного і кількісного складу забруднюючих речовин в стоках і поверхневих водах, а також тих, що потрапляють в атмосферу зі стаціонарних і пересувних джерел;
  • визначення рівня радіації, дослідження фізичних параметрів забруднюючих речовин шляхом інструментальних, лабораторних та аналітичних методів вимірювання;
  • проведення контрольних замірів, визначення фактичних викидів, а також ефективності роботи очисного обладнання;
  • вимірювання ряду показників забруднюючих речовин таких як: концентрація, масовий потік, швидкість, потужність викиду, температура, тиск тощо