РЕЄСТРОВІ КАРТИ ОБ'ЄКТІВ УТВОРЕННЯ ВІДХОДІВ

Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України затверджено Інструкцію щодо складання реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів. Затверджена форма №1 реєстрової карти об’єктів утворення відходів (ОУВ) наведена в додатку до Інструкції та складається з трьох частин: загальних відомостей, характеристики відходів та заходів щодо зменшення обсягів утворення відходів.

Загальні відомості містять послідовну деталізовану характеристику об’єкта утворення відходів (назва, контакти, вид діяльності, загальна кількість відходів, показник загального утворення відходів, його розрахунок тощо). В другому розділі описуються ті види відходів, на розміщення і утворення яких власник повинен отримати ліміти. Третій розділ містить інформацію про вжиті заходи та виділені на них кошти, спрямовані на зменшення обсягів утворення шкідливих відходів та мінімізацію їх впливу на довкілля.

Інформація для заповнення карти отримується в ході інвентаризації ОУВ згідно їх поточного стану, а також за матеріалами наявної документації (матеріали виробничої паспортизації відходів, дані спеціальних робіт, дані прибутково-видаткових документів тощо).

Дані реєстрових карт затверджуються, після присвоєння їм реєстраційного номера, а потім вносяться до відповідного реєстру утворення, оброблення та утилізації відходів.